RETHINK THE EARTH – HVAD KAN DU GØRE?

Verdens forandres hurtigere end nogensinde før. Vi som mennesker er nødt til at ændre den måde, vi lever på hvis du som ung og jeres børn og børnebørn skal have en fremtid her på jorden. De sidste 30 år har fokus på klimaforandringer og global opvarmning via drivhuseffekten skabt stor politisk og menneskelig debat i både skoler, stater og sociale medier. Bare i 2021 har vi oplevet, hvad klimaforandringerne kan medføre at problematikker for menneskers liv på jorden. Det er ikke jorden, som der er i fare med vores økosystem, som er det system, som gør, at vi mennesker kan leve på jorden. Mange, at de forandringer, vi har oplevet, er menneskeskabte. 

 

I Tyskland oplevede de i juli den slemmeste stormflod i over 100 år og mere end 150 mennesker døde og mere end 3000 mennesker mistede deres hjem eller fik ødelagt deres levebrød. I Canada, Australien og USA hvervede hidtil brande usete store skovbrande, som som brændte hele byer ned og ødelagde skovarealer og biosfæren for både dyr og mennesker. 

 I juli havde vi opbrugt alle de resurser, som jorden kan producere på et år, hvilket betyder, at vi resten af 2021 hiver flere ressourcer ud af jorden, end den kan genskabe. Det kræver ikke en klog forsker at forstå, at det ikke er en bæredygtig måde, vi som mennesker lever på jorden. 

Sagt i et sprog som alle forstår, så er vi nødt til at gentænke den måde vi forbruger, producere og styre verden gennem økonomisk vækst. Det er altså ikke længere nok med bare politiske mål og et fortsat hensyntagen til firmaer skal adoptere sig til den nye verdens dagsorden. Vi er nødt til at være med til at presse selv som forbrugere at være med til at ændre på den levestandard og levevis vi kender i dag, hvis du og dine børn og børnebørn skal have en chance for en lys fremtid, hvor der er plads til alle mennesker. Spørgsmålet er nu! HVAD KAN VI GØRE?

Tusindvis af mennesker sulter hver dag i dag. Hvert år dør ca. mere end 3 million børn af sult og hungersnød i 3. verdens Ulande. Imens vi i vesten dør af stik det modsatte, nemlig fedme og fedmerelaterede sygdomme. Samtidig overproducere vi mad og råvarer i en sådan skala at jorden ikke kan følge med. 

 Vores madproduktion er en af de største grunde til at klimakrisen eksisterer. Det er der 2 store årsager til: 

  • Over dyrkelse af jorden til produktion af råvarer skaber tørke og ørkendannelse. 
  • Over produktion af råvarer udleder over en ⅓ del af CO2 forureningen og en udleder også en stor mængde af andre drivhusgasser som øger den globale opvarmning.

 

Du vil i dette forløb komme til at beskæftige dig med fremtidens fødevarer og bæredygtigt produktion.

“No challange poses a greater threat to future generetations than climate change!”

President Barack Obama 

 

Hvad går forløbet ud på? 

Opgave beskrivelse.

I dette forløb skal du være med til at finde innovative løsninger på hvordan vi kan leve, producere og ændre den måde vi som forbrugere og borgere lever på i dag. Du skal altså være med til at opfinde, designe og finde løsninger på, hvordan du og din familie kan leve mere bærerdygtigt og fravælge og tage beslutninger på et oplyst grundlag omkring hvad dit Klimafodaftryk skal være nu og i fremtiden.   

Emnet der skal arbejdes med hedder fremtidens fødevarer og bæredygtigt produktion.

 

Forløbet skal ende med en video på max 10 min, som skal handle om jeres løsning(produkt) og en reklamevideo på 1-2 min for jeres løsning. Du og din gruppe skal præsentere jeres løsning og viden på Experimentariet foran andre børn, unge og forskere inden for bærerdygtighed. Ud over dette vil DR ultra bit også komme og filme jeres løsning og designs på bærerdygtigt produktion og lave 2 video om forløbet og 2 reklamefilm sammen med jer. 

 

I forløbet skal du og din gruppe inddrage en Ultra-bit(Mircrobit), som skal kunne automatisere noget i jeres produktion. Den skal altså kodes til f.eks at måle noget, gøre noget og/eller indsamle data om jeres produktion og produkt. 

Arbejdsmetode: 

I dette forløb kommer du til at beskæftige kendskab med teknologiforståelse og Science i naturfag. Det er således et tværfagligt forløb som dækker over Fysik/kemi, Biologi, Geografi og Matematik. 

 

Du og dine gruppemedlemmer skal arbejde efter design modellen, på hjemmesiden tekforce.dk.  Her skal i særligt arbejde med metoderne, en række metoder som passer til dit projekt. Metoderne i modellen skal være med til at skabe en rød tråd i dit arbejde med projektet. De sikre også samtidig at du sammen med din gruppe indsamler empiri og data fra jeres projekt, således at jeres løsning rent faktisk er forskningsmæssigt begrundet. Det er vigtigt at når man designer og arbejder innovativt at man kan begrunde sine valg omkring ens løsning ud fra objektive kriterier ved hjælp af primær-data, fra f.eks eksterne brugere af produktet, sekundær research(viden fra ekspertet, f.eks artikler/bøger/video af fagfolk og forskere). Design modellen hjælper jer således med at skabe et produkt og en løsning som gerne skulle være en løsning på et specifik problem inden for jeres overemne. 

 

Kig i alle faserne og læs på hvad de forskellige ting kan bruges til. Det er vigtigt at i ikke går i gang med at designe noget før i har en helt klar problemstilling og i har fundet, læst/hørt/Set og forstået så meget om jeres problem som muligt. 

 

Du og din gruppe skal som en helt sikkert skal ting, bruge et micro bit i jeres design af produktet. Du kan på Tekforce.dk finde videoguides til hvordan du bruger sådan en og programmere den til at gøre noget specielt.